Επισκευή Υπολογιστών

Οι υπολογιστές είναι πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο για τον χώρο εργασίας και για την ψυχαγωγία σας. Το εξειδικευμένο service μας εντοπίζει το πρόβλημα του υπολογιστή σας άμεσα και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιδιόρθωσή του. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα και την ίδια ημέρα, παρέχοντας σας τη δυνατότητα να μην χάσετε χρόνο από την εργασία σας ή τη διασκέδασή σας.

Υπηρεσίες

  • Εγκατάσταση λειτουργικού λογισμικού
  • Καθαρισμός
  • Format
  • Βελτίωση επιδόσεων
  • Εκκαθάριση ιών
  • Επισκευή μητρικής – καρτών
  • Αντικατάσταση χαλασμένων περιφερειακών (οθόνη, πληκτολόγιο κ.α.)
  • Ανάκτηση δεδομένων